Waarom juist DIT aantrekkelijk is aan mannen volgens vrouwen

Wat aantrekkelijk is aan mannen volgens vrouwen Photo by Ashley Schulze on Unsplash

Menig man maakt tot zijn ontsteltenis mee dat een vrouw hem weliswaar heel aardig vindt, maar geen gevoelens voor hem heeft. Ofwel, ze voelt zich niet tot hem aangetrokken.

Dat een teveel aan dergelijke ervaringen leidt tot de overtuiging dat er dan iets mis moet zijn je is niet vreemd. Bijvoorbeeld met je uiterlijk, je leeftijd, je baan, je manier van kleden of je leefomstandigheden.

Maar de waarheid is dat vrouwen over heel veel dingen heen kunnen stappen en met heel veel dingen prima kunnen leven, zolang je dit typisch mannelijke maar hebt wat vrouwen zonder uitzondering aantrekkelijk vinden aan mannen.

Hoe je jezelf als man ongemerkt steeds onaantrekkelijker maakt

Vrouwen zijn wat menig man betreft grootmeesters in iets zodanig onder woorden brengen dat een man er niets van begrijpt, laat staan er iets me kan. Dus wat is bijvoorbeeld "dit typisch mannelijke" dan precies?

Stel deze vraag aan 100 vrouwen en de kans is groot dat je 100 antwoorden krijgt waar je nog steeds niet echt veel mee kan.

Dat gaat niet helpen om jou te laten stoppen met uit alle macht proberen om vrouwen beter te begrijpen. Met de bedoeling om je zo goed mogelijk aan te kunnen passen aan de wensen van vrouwen.

Maar een vrouw proberen te begrijpen en je zo goed mogelijk aanpassen aan haar wensen vergroot je kans bij vrouwen juist toch?

Met name mannen die het in hun jonge leven hebben moeten stellen zonder sterk mannelijk rolmodel denken dit nogal eens.

Dat is overigens niet verwonderlijk. Want van je moeder en je schooljuffen leer je namelijk vooral dat je lief, aardig en gezeglijk moet zijn. Omdat alleen dat je wat oplevert. Aandacht en goedkeuring bijvoorbeeld, of wat lekkers.

Het is dan ook heel begrijpelijk dat je dan gaat denken dat dit ook gaat werken bij de vrouwen waar je een liefdesrelatie mee zou willen hebben.

De ontsteltenis is voor menig man dan ook groot wanneer niets minder waar lijkt te zijn. Velen raken daar van in de war. En vaak flink in de war naarmate ze er meer en meer van overtuigd raken dat ze zich dan wellicht nog lang niet goed genoeg aanpassen aan de wensen van vrouwen.

Wat zijn die wensen dan precies die vrouwen hebben?

Ook daar komt de gemiddelde man minder snel achter dan hij misschien zou willen.

Want iedere vrouw lijkt ogenschijnlijk andere wensen te hebben en andere dingen belangrijk te vinden in een man. Bovendien kan het menige vrouw zomaar overkomen dat ze over een tijdje weer hele andere wensen heeft.

Geen wonder dat je daar als man flink het spoor bijster van kan raken. En het gevoel krijgt dat je helemaal geen zak van vrouwen begrijpt en ook nooit zult gaan begrijpen ook.

Als je een onderzoekje zou doen onder vrienden en collega's die wel een vriendin of vrouw hebben en hun zou vragen of ze haar begrijpen, dan zul je ontdekken dat zij in de meeste gevallen niet veel meer van vrouwen begrijpen dan jij.

Dat bewijst dat het helemaal niet nodig is om vrouwen eerst te leren begrijpen, voordat je een relatie met ze kunt krijgen.

Hoe kan dat?

Op het moment dat je begint te begrijpen wat vrouwen echt willen van een man dan zul je ontdekken dat iedere vrouw gevoelsmatig dezelfde wensen heeft, maar die wensen alleen anders verwoordt. En dat die wensen nooit daadwerkelijk veranderen, maar wensen slechts belangrijker of minder belangrijk worden afhankelijk van hoe ze zich voelt.

En zelfs dat hoef je niet te begrijpen. Aannemen dat het zo is, is voldoende.

Hoe je als man vanzelf voldoet aan elke wens van een vrouw

Een vrouw heeft doorgaans maar één echte wens waar het mannen betreft. Die wens is: dat een man zich ook echt als een man gedraagt.

Maar wat is dat nou precies, je als man gedragen?

In deze tijd waarin feminisme en emancipatie op velerlei gebieden te ver is doorgeslagen is dit best een hele terechte vraag geworden.

Want steeds meer mannen leren tijdens hun opvoeding steeds minder over wat man-zijn is en hoe je je als man hoort te gedragen. Dit komt omdat dit voornamelijk iets is wat een vader zijn zoon spelenderwijs leert en bijbrengt.

Steeds meer huwelijken komen vroegtijdig ten einde en steeds meer jongens groeien daardoor grotendeels op zonder vader. Daarnaast groeit het aantal vaders gestaag die zelf ook zijn opgegroeid zonder sterk mannelijk rolmodel. Waardoor ook zij niet meer echt weten wat een man zijn inhoudt.

Ongemerkt word je daarmee als jonge man met een behoorlijk probleem opgezadeld worden. Want het feminisme en de emancipatie heeft helemaal niets veranderd aan waar vrouwen zich tot aangetrokken voelen in een man.

Maar met name de emancipatie heeft wel degelijk invloed gehad op hoe mannen zich gedragen en in het leven zijn gaan staan. Want menig man is er zich bijvoorbeeld niet of nauwelijks van bewust dat hij:

En dat maakt menig man diep ongelukkig zonder precies te weten waarom.

Denken dat het niet hebben van een relatie de reden is waarom ze zich ongelukkig voelen is dan ook heel begrijpelijk.

Een man die mannelijk in het leven staat voelt zich doorgaans een stuk gelukkiger. Waarbij het niet hebben van een relatie zijn persoonlijke leven nauwelijks beïnvloedt. Uiteraard zou ook hij zijn leven graag delen met een leuke vrouw. Maar zonder vrouw is zijn leven niet minder leuk of minder interessant.

Zodra het je als man lukt om oprecht zo in het leven te staan, dan zijn je dagen als vrijgezel doorgaans geteld. Omdat je daarmee voldoet aan de enige echte wens die elke vrouw feitelijk heeft.

Wat houdt mezelf mannelijker te gedragen in?

Met je mannelijk gedragen en mannelijk leven kun je op elk moment beginnen. Simpelweg door te beginnen met je vanaf nu strikt te houden aan afspraken die je met jezelf maakt.

Alleen al omdat precies dit de belangrijkste voedingsbron van zelfverzekerdheid is.

Ook jij zult dingen hebben waarvan je vindt dat je ze moet doen, maar die je toch steeds maar uitstelt.

Dat uitstellen zal ook jou een ontevreden gevoel geven. Dat komt omdat je jezelf teleurstelt telkens wanneer je dingen niet doet die jezelf beloofd hebt te doen.

Iets dergelijks los je eenvoudig op door met jezelf een tijdstip af te spreken waarop je het gaat doen en het dan ook daadwerkelijk te doen.

En wellicht zal het je gaan opvallen hoe blij je eigenlijk wordt van dingen doen die je van jezelf gedaan wilt hebben. Zeker van die dingen die je voor je gevoel al veel te lang hebt uitgesteld of waar je erg tegenop zag om ze te doen.

Dat komt omdat je op die momenten bezig bent met de essentie van het man-zijn en het leven van een man, namelijk:

  1. Dingen doen en voor elkaar krijgen.
  2. Dromen en plannen maken om die dromen verwezenlijken.
  3. Ondanks je angsten en onzekerheden toch doen wat je graag wilt.

Iets dat zonder meer het gevoel versterkt dat je zeker kan zijn van jezelf en op jezelf kunt vertrouwen, waar en wanneer dan ook.

Waarom vrouwen zich juist tot DIT aangetrokken voelen in een man

Door je geregeld serieus af te vragen wat je wilt, wat je daarvoor moet doen en door met overgave te werken aan wat je wilt bereiken ga je levenslust en passie uitstralen.

En van een leven waar een man met passie, overgave en vol vertrouwen aan werkt wil iedere vrouw graag onderdeel uitmaken.

Want iedere vrouw wil diep in haar hart niets liever dan een man ondersteunen in het bereiken van de doelen die een man voor hun leven samen voor ogen heeft. Omdat er namelijk niets is waardoor een vrouw zich meer op en top vrouw zal gaan voelen.

Hoe we daar zo zeker van mogen zijn? Omdat de emancipatie weliswaar invloed heeft op hoe we denken, maar zelfs niet de minste invloed heeft op wat we voelen en waar we ons toe aangetrokken voelen.

Want waarom voelen we ons tot de ene persoon wel aangetrokken voelen en tot de andere niet? Daar kunnen we heel lang over nadenken en filosoferen, maar we zullen er nooit echt een sluitend antwoord op kunnen vinden.

Dat komt omdat ons aangetrokken voelen tot iemand en verliefd worden op iemand volledig gestuurd wordt door ons oerinstinct. Het oerinstinct dat je op zijn eigen wijze vertelt welke partner voor jou het meest geschikt is om je mee voort te planten.

De geschikte voortplantingspartner voor een vrouw is een mix van uiterlijke kenmerken, gedragingen, innerlijke kracht, intelligentie en doelgerichtheid die samen een uitstraling vormen die een vrouw een beschermd en veilig gevoel geeft en het gevoel dat ze gewild en geliefd is.

Hoe ook jij jezelf zonder meer aantrekkelijk maakt

Een uitstraling die je jezelf in theorie vanzelf eigen maakt door mannelijk in het leven te staan en door op een mannelijke manier met vrouwen om te gaan.

In de praktijk zal dat echter voor menig man makkelijker gezegd dan gedaan zijn. Want als je nooit geleerd hebt om op een zogenaamd mannelijke manier met vrouwen om te gaan, dan zul je:

Met zekerheid kunnen we echter stellen dat wanneer je er nu niets van bakt met vrouwen, je er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat je op een onvoldoende mannelijke manier omgaat met vrouwen.

Niet mannelijk met vrouwen omgaan uit zich bijvoorbeeld in:

Door op een dergelijke manier met een vrouw om te gaan zal ze je ongetwijfeld een aardige vent gaan vinden. Maar helaas willen vrouwen geen relatie met een aardige man. Ze willen een relatie met een aantrekkelijke man.

Als man verkeer je echter in de gelukkige omstandigheid dat je jezelf aantrekkelijk kunt maken voor een vrouw. Want zoals gezegd is het een mix van uiterlijke kenmerken, gedragingen, innerlijke kracht en intelligentie die samen die uitstraling vormen waar vrouwen zich instinctief toe aangetrokken voelen.

Daarbij hebben uiterlijke kenmerken niets te maken met het hebben van een gespierd bovenlijf of een knappe kop, maar alles met:

Deze dingen bepalen in belangrijke mate of je mannelijkheid uitstraalt of niet.

Wanneer je voldoende mannelijkheid uitstraalt, dan zal een vrouw zich vrijwel direct prettig en veilig gaan voelen in jouw nabijheid. Iets wat je aantrekkingkracht op een vrouw direct zal laten toenemen.

Als je op een mannelijke manier leeft en op een mannelijke manier met jezelf en met je omgeving omgaat, dan zul je als vanzelf tevens op een mannelijker manier met vrouwen omgaan.

Op een mannelijke manier met vrouwen omgaan kenmerkt zich door:

Op een mannelijke manier in het leven staan en op een mannelijke manier met vrouwen omgaan is wat vrouwen het meest aantrekkelijk vinden aan een man.

Nogmaals, omdat dit ervoor zorgt dat ze zich direct prettig en veilig voelt en ertoe doet voor jou. Een gevoel dat de belangrijkste voedingsbodem is voor het zich aangetrokken gaan voelen tot een man.

Heb je als man dan echt niets meer nodig dan dat om aantrekkelijk gevonden te worden door vrouwen?

Feitelijk niet. Maar wat je echter nooit moet vergeten is, dat het onmogelijk met elke vrouw die ontmoet gaat klikken.

Denk maar eens na over hoeveel mensen je inmiddels al hebt ontmoet in je leven. En met hoeveel van deze mensen je een gezellig en leuk contact hebt gehad. En hoeveel van deze mensen uiteindelijk vrienden zijn geworden met wie je nu nog omgaat. Dat zullen er in verhouding meestal niet heel veel zijn.

Dat betekent dat het als single man enorm verstandig is om voldoende tijd te besteden je sociale leven en aan het uitbreiden van je sociale cirkel. Ofwel bezig te zijn met nieuwe mensen leren kennen en vriendschappen te sluiten.

Een investering die de tijd en moeite dik waard zal zijn omdat veruit de meeste mensen hun partner nog altijd via hun eigen sociale cirkel ontmoeten. Bovendien is het zo dat hoe vaker je praatjes maakt met anderen, hoe makkelijker het wordt om een praatje te maken met een leuke vrouw.

Want voor heel veel dingen geldt: hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het wordt. Een vrouw aanspreken en een praatje met haar maken vormt daar geen uitzondering op.